РЕЗУЛТАТ ОСМАКА НА ЗАВРШНОМ ЗА ПОНОС

Гимназији у Ивањици достављен је Извештај Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања о резултатима завршног испита ученика осмог разреда надарених за математику у школској 2017/18. години. Просечан резултат из српрског језика овог одељења је далеко изнад републичког просека и износи 601, док из математике износи чак 624 бода.

Новим оквиром стандарда квалитета рада образовно-васпитних установа вреднују образовна постигнућа ученика, у трећој области квалитета „Образовна постигнућа ученика“, стандардом 3.1 Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда постигнућа наставних предмета, односно оствареност постаављених индивидуалних циљева учења.

Оставите одговор