ПРОЈЕКАТ UNESCO КЛУБА ИВАЊИЦА

У складу са Програмом рада UNESCO Клубова за 2018/19 годину и обележавања године културног наслеђа, UNESCO Клуб Ивањица, који ради при Гимназији у Ивањици реализоваће пројекат НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА.

Улога ученика у пројекту UNESCO Клуба Ивањица: На основу претходног образовања преко предавања о томе шта је нематеријално културно наслеђе, ученици приступају истраживачком раду на проналажењу нематеријалног културног наслеђа у свом крају. Неопходно је да контактирају људе, бележе њихова казивања у вези ове области и фотографишу материјал који проналазе, дају опис истога и воде евиденцију. Након тога, уз помоћ координатора за Клуб за UNESCO, потребно је да се организује округли сто, како би се анализирао прикупљени материјал из области нематеријалног културног наслеђа. Од великог значаја је да се ученици увек консултују са координатором Клуба за UNESCO, договарају о даљим активностима и дестинацијама и дају предлоге за побољшање истраживачког рада. Битно је да раде тимски и да оформе радне групе у истраживачком тиму. Најважније је да сва открића на пољу нематеријалне културне баштине детаљно опишу и да воде рачуна да иста опстаје и данас и да се упражњава. На крају истраживачког рада приступају писању брошура о нематеријалној културној баштини коју су евидентирали у свом клубу и затим исту претстављају на заједничком скупу свих учесника у овом пројекту, како би се штампала заједничка брошура о резултатима рада свих учесника. На тај начин представила би се широј јавности нематеријална културна баштина појединих региона у Србији, а на основу истраживачког рада UNESCO клубова Србије. Координатоор пројекта је проф. француског језика Катарина Кривокућа.

Оставите одговор