Правилник о дискриминаторном понашању и вређању угледа

Представници Министарства просвете науке и технолошког развоја представили су 17.10.2018. године у Београду Правилник којим се, између осталог, дефинише поступање образовних установа у случају дискриминације или када постоји сумња на такво понашање, али и када се вређа углед, част или достојанство личности. У образовној установи забрањује се дискриминација и дискриминаторско поступање, којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика, као и неједнако поступа према ученицима и запосленима.

Представљајући Правилник државни секретар Анамарија Вичек навела је да је намењен свим образовним установама и да је његов циљ да ове негативне појаве буду присутне у што мањем броју.

Оставите одговор