ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ПРВОМ РАЗРЕДУ ГИМНАЗИЈЕ

Већа изборност је једна од новина у општем средњем образовању и васпитању. Она подразумева већи број изборних програма које школа нуди ученицима.

Изборни програми су интердисциплинарног карактера и доприносе припреми ученика за: избор будућег занимања; брзо и лако прилагођавање честим променама које су одлика савременог света; боље разумевање света у коме живе. Омогућавају ученицима стицања и развијања знања и умења из области које до сада нису биле дефинисане наставним плановима и програмима а у циљу задовољавања њихових интересовања и потреба.

Реализују се у оквиру фонда од 37 часова на годишњем нивоу, путем различитих активности а на основу договора наставника и ученика.

Настава ових програма се остварује првенствено путем откривања, истраживања, рада на пројекту, презентације резултата истраживања, дискусије и дебате.

Постигнућа ученика у свим изборним програмима вреднују се бројчаном оценом.

Оставите одговор