ПРЕПОРУКА САВЕТА РОДИТЕЉА ПРИЛИКОМ УПИСА

Савет родитеља Гимназије у Ивањици je на седници одржаној 05.06.2018. године донео ПРЕПОРУКУ, да ученици на име уписа у први, други, трећи и четврти разред школске 2018/19. године уплате износ од 1200 динара.

Овај износ обухвата куповину ђачких књижица, осигурање ученика годину дана, 24 сата су ученици осигурани без обзира да ли су ученици у школи или не, набавку књига за одличне и награђене ученике, коповину сведочанства, диплома, уписница, исписница, бесплатно издавање потврда о редовном школовању током године, израду распореда часова, бесплатно коришћење библиотеке, куповину књига, лектира и часописа за потребе библиотеке, електронско штампање сведочанстава и диплома.

Прикупљени новац биће искоришћен и за унапређење овразовно – васпитног рада, замену тонера у ласерским штампачима, куповину папира за штампање, CD-а DVD-а, поправку рачунара, замену тастатура и мишева током школске године, штампање научних и семинарских радова ученика, замену и поправка оштећених клупа и столица, кречење учионица.

Уплата 1200 динара на рачун Гимназије 840-4853760-03 сврха уплате је донација ученика. Уплатницу понети приликом уписа ученика.

Оставите одговор