ГИМНАЗИЈАЛЦИ ЋЕ САД САМИ БИРАТИ ПРЕДМЕТЕ

Биће пет изборних пакета – бизнис, глобалне политике, екологија…

Гимназије ће од 2018. године бити значајно другачије. Три основна смера – општи, природни и друштвени, у првом разреду имаће јединствен програм, што сада није случај. Ученици ће већ у првом разреду бирати један од пакета изборних предмета. Одлучиваће се између пет пакета: бизнис и економија, право и глобалне политике, екологија, спорт и здравље и уметност. Тај изборни пакет предмета ће у другом разреду моћи да промене, у складу са интересовањима. Базични предмети биће обавезни за све, а њихов фонд и избор зависиће од смерова. Посебни програми за надарене за математику, физику, информатику и језике остају, као и посебан програм у билингвалним и спортским одељењима.

Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког развоја, открива, у разговору за „Новости“, тек завршени план реформе гимназијског образовања. Циљ је, како каже, да се повећа број гимназијалаца, који према Стратегији образовања 2016/2020. треба да буде 40 одсто од свих средњошколаца, а сада их је тек 22 одсто.

О чему ће деца учити из нових предмета?

– Бизнис и економија усмераваће их ка студијама из те области, што је и најчешћи избор средњошколаца. Право и глобалне политике хит су у свету, на међународној матури, јер се уче политичка географија, социологија, геостратегија, политичка економија и дају велику могућност рада кроз пројекте и међупредметно повезивање садржаја. Уметнички пакет имаће акценат на визуелним уметностима и драми, јер је музички концепт развијен кроз мрежу основних и средњих музичких школа. Еколошки концепт може да има и друштвени и природни приступ – од биологије, хемије, физике, до правног и економског оквира. Спорт и здравље предвиђени су за гимназијалце који желе да студирају медицинску групацију факултета, физичко васпитање или спортску медицину. У трећем и четвртом разреду постојаће обавезност изборних предмета, а однос општеобразовних и изборних предмета биће сразмерно синхронизован према недељној оптерећености ученика.

Ко ће предавати те нове предмете?

– Неке ће моћи да преузму постојећи професори, а друге, рецимо, професори из економских и правних школа, којима се уписне квоте смањују. Нико неће изгубити фонд часова, јер ће се уместо садашњих секција држати неки од предмета из изборног пакета, док ће неке секције остати на садашњем нивоу рада.

Извор: Новости, http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:681608-Sarcevic-Gimnazijalci-ce-sad-sami-birati-predmete

Оставите одговор