ИНИЦИЈАЛНО ТЕСТИРАЊЕ ИЗ СРПСКОГ И МАТЕМАТИКЕ

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у оквиру пројекaта Развој националних испита у средњем образовању – припремање услова за успостављање система матурских испита и Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном образовању припрема иницијалне тестове знања из српског, односно матерњег језика и математике за ученике петог и седмог разреда основне школе и за ученике првог и трећег разреда средње школе, који обухватају наставне садржаје претходних разреда, а усмерени су ка реализацији образовних стандарда. Школе могу овa тестирањa уградити и у годишњи програм рада за школску 2017/2018. годину.

• Тест из српског/матерњег језика и књижевности – ПЕТАК 15. септембра за ученике I разреда
• Тест из српског/матерњег језика и књижевности – III разред УТОРАК 19.09.2017. год.
• Тест из математике – ПЕТАК  22. септембра за ученике I и III разреда средње школе

Тестирање за све ученике, без обзира на разред, траје 45 минута.

Оставите одговор