ИЗДАТА УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА ГИМНАЗИЈИ У ИВАЊИЦИ

Општина Ивањица, одељење за урбанизам, имовинско правне, стамбене и комуналне послове, донело је РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ за радове изведене на реконструкцији и надоградњи Гимназије у Ивањици, број 351-42/2013-04 од 30. августа 2017. године.

Пројектом Модернизације школа, Гимназија у Ивањицки добила је два назидана нивоа (спрата): 7 кабинета, 2 припремне просторије, архиву, тоалете (ђачке и наставничке), наставничку канцеларију (која садржи две галерије, кухињу, чајну кухињу и сервер просторију)
Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедило је Гимназији у Ивањици НАСТАВНА СРЕДСТВА, ОПРЕМУ, УЧИЛА И ШКОЛСКИ НАМЕШТАЈ ЗА ПРОСТОР КОЈИ ЈЕ ДОБИЈЕН ПРОЈЕКТОМ НАДОГРАДЊЕ ГИМНАЗИЈЕ.

Гимназији у Ивањици обезбеђена је опрема за:
• КАБИНЕТ МАТЕМАТИКЕ
• КАБИНЕТ ХЕМИЈЕ
• КАБИНЕТ ИСТОРИЈЕ
• КАБИНЕТ ГЕОГРАФИЈЕ
• ШКОЛСКИ И КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ (школске зелене табле, школске магнетне беле табле, столице, клупе, канцеларијске столице, ормари са бравицама, отворени ормари, комоде за географске карте, сталак за качење карти, …
• ОПРЕМА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (швески сандук, шведска клупа, вијаче, сто за стони тенис, рекети, лопте, пумпе за лопте, штоперице, мрежице, обручи, клупа за справарнице, струњаче, зидна конструкција за помоћни кош, обручи за кош, табле за кошарку, козлићи, рипстол, ројтер даска, ниска греда, зидно вратило, прва помоћ, мали голови, мрежице за фудбал,…)
• КАБИНЕТ ЗА ИНФОРМАТИКУ са 17 Десктоп рачунара (1 наставичк + 16 рачунара за ученике)
• МУЛТИМЕДИЈАЛНА И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА (3 лаптоп рачунара, 2 Пројектора, 3 Сета Интеративних табли, 2 Пројекциона зидна платна и 1 ласерски штампач)

УЧЕНИЦИ ЋЕ СЕ У НОВЕ КАБИНЕТЕ УСЕЛИТИ 1. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ.

Оставите одговор