ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ ГИМНАЗИЈЕ

Завршен је ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ Број U01-07/2017 од 07.08.2017. године.

Комисија за Технички преглед ПРЕДЛАЖЕ Општини Ивањица, Општинска управа, Одељење за урбанизам, стамбене и комуналне делатности, Инвеститору да ИЗДА РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ за Реконструкцију и надоградњу трајног објекта зграде Гимназије Иввањица на катастарској парцели 768/2 КО Ивањица – објекат школства у улици 13. Септембар 58, Ивањица, обзиром да је утврђивање подобности објекта за употребу спроведено, да је установљено да је објекат завршен и да се може користити у предвиђеној намени.

Оставите одговор