ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У МЕЂУНАРОДНОМ ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  бр. НЗН/03/14

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
као Наручилац, објавило је ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У МЕЂУНАРОДНОМ ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ , Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији школских објеката у оквиру Програмa модернизације школа ЈН бр. НЗН/03/14

Финансијски уговор између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, којим је одобрен зајам у износу од ЕУР 50 милиона у циљу модернизације образовања у Србији, верификован је од стране Народне Скупштине Републике Србије и објављен у „Службеном гласнику – Међународни уговори“ број 8-10, дана 28. јула 2010. године и ступио на снагу 05. августа 2010. године.
Пројекат обухвата три компоненте од којих се Компонента 3 тиче нове изградње и проширења или рехабилитације/модернизације школа широм Србије. Избор и давање приоритета школама које су укључене у Компоненту 3 представља резултат евалуације пријављених објеката применом критеријума израђених на основу заједнички усвојених принципа Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Европске инвестиционе банке, према методологији консултанта EC Harris (EIB Support to Serbian Education in Developing Methodology for Strategic Investment Planning for Educational Infrastructure), ангажованог од стране Европске инвестиционе банке. Школе укључене у Компоненту 3 имаће користи од комплетног оквира пакета, који обухвата потпуно реновирање или нову изградњу, фискултурне сале, опремање школских кухиња, наставна средства, намештај, опрему, компјутерску опрему, итд. како би се школама омогућило да ваљано функционишу и спроводе један модеран наставни план и програм.
Гимназији у Ивањици одобрена је надоградња у износу од 206 000 еура.

Надоградњом би се добило 9 нових учионица, чиме би престала потреба за коришћењем монтажне зграде, која је направљена као привремени објекат 1974 године. Почетак Радова се очекује у марту 2015. године, а трајање уговора ће износити 180 календарских дана.

Извор: http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/opsti

Оставите одговор