ПРОБА ДРЖАВНЕ МАТУРЕ СРЕДА 31.5.2023.

Према допису Министарства број и у складу са изменама и допунама Правилника о образовно васпитном раду у средњој школи обавештавају се ученици трећег разреда да ће се проба државне матуре одржати у среду 31.5.2023 само из српског језика и књижевности јер ће тестирање омогућити неопходну провера софтверских решења и испитних процедура.

Ученици су дужни да у школу, односно на место спровођења испита дођу у 8.30 часова.
Писмени испит почиње у 9.00 часова и траје до 12.00 часова.

Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за рад на насловној страни теста.

На испиту није дозвољено поседовање, односно употреба недозвољеног прибора; окретање, разговарање, односно комуницирање; преписивање или допуштање преписивања; ометање тока испита; недозвољено напуштање просторије у којој се полаже испит нити поседовање недозвољених материјала. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника.

Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се спроводи писмени испит првих 30 минута испита, као ни последњих 15 минута.

Када ученици заврше са израдом теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да након предаје теста напусте просторију тако да не ремете рад других ученика.

Ученици који не буду радили пробу државене матуре у среду 31. маја 2023. године у обавези су да то ураде до краја школске године.

Оставите одговор