ПРОБА ДРЖАВНЕ МАТУРЕ (31.мај – 02.јун 2023.)

Пробни матурски испит биће реализован према календару за школску 2022/23. годину, у свим средњим школама у Србији, у термину 31. мај, 01. јун и 02. јун 2023. године.

Тестове из матерњег језика, математике и изабраног трећег предмета, радиће ученици трећег разреда четворогодишњих средњих школа.

Питања и задаци на тестовима покриваће градиво до краја 3. разреда средње школе, у складу са важећим стандардима постигнућа. Стандарди постигнућа, приручници за њихову примену са примерима задатака и питања, могу се наћи на сајту Завода, у секцији https://ceo.edu.rs/стандарди-у-образовању/

Оставите одговор