ДР АЛЕКСАНДАР МАЏАРЕВИЋ

Александар Маџаревић рођен је 21. априла 1987. године у Ивањици. Гимназију у Ивањици завршио је 2006. године, као носилац дипломе „Вук Караџић“.

Исте године уписао је Машински факултет, Универзитет у Београду. Основне академске студије завршио је у року, са просечном оценом 9.41  и у јуну 2009. године одбранио је завршни рад под називом „Метан као погонско гориво у аутомобилској индустрији“, са оценом 10.

Школске 2009/2010. године уписао је Дипломске академске студије на Машинском факултету, Универзитет у Београду, модул Процесна техника и заштита животне средине, у трајању од 2 године. Дипломске академске студије је завршио у року, са просечном оценом 9.25 и у јулу 2011. године је одбранио завршни мастер рад под називом „Идејно решење постројења за смањење емисије угљен-диоксида из термоелектране снаге 320 МW“, са оценом 10. Тиме је стекао звање Дипломирани инжењер машинства – мастер.

Школске 2011/2012. уписао је докторске студије на Рударско-геолошком факултету, Универзитет у Београду, на cтудијском програму Рударско инжењерство. У току докторских студија је положио све испите са просечном оценом 10.00.

Од 2011. године је запослен на Рударско-геолошком факултету у звању истраживача-приправника, од 2013. године као истраживач-сарадник финансиран са пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Од 2014. године је на позицији асистента на Рударско-геолошком факултету.

Током своје досадашње каријере активно учествовао у реализацији неколико пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Такође, учествовао je у изради већег броја студија Рударско-геолошкиог факултета, Технолошко-металуршки факултет, Београд.

До сада је објавио велики број радова самостално или у коауторству у домаћим и иностраним часописима, а такође је био и учесник симпозијума, конференција и научних скупова. Један је од оснивача Националног нафтног комитета младих Републике Србије.
Добитник је награде за најбољи рад међу 50ак учесника на електронском курсу “Certificate of Training PROMITHEAS-4 – Developing Climate Change Policy Mixtures“ одржаном током три месеца 2012. године у Атини, Грчка. Добитник је престижног сертификата у децембру 2013. године учешћем на семинару у Стокхолму, Шведска са темом “Participatory Backcasting for Strategic Planning towards Sustainable Cities“. Стечено знање је први пут у Р. Србији примењено у оквиру Темпус SDTRAIN пројекта на примеру града Ниша, са називом „Приступачно и угодно грејање и хлађење у чистој животној средини града Ниша“.

Докторску дисертацију под називом „Методологија интегралне анализе сценарија енергетског развоја“ је одбранио на Универзитету у Београду – Рударско-геолошки факултет 5. јула 2019. године и тиме стекао право да буде промовисан за доктора наука – Рударско инжењерство.
Ожењен је и отац је троје деце.

Браво Александре!

Затворено за коментаре.