Пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

Ученици полажу тест из математике у суботу 18. маја 2024. године од 10 до 12 часова. Ученици да буду испред Гимназије у 9.30.

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике, који је сачињен у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.

Потребно је да ученици са собом понесу: Ђачку књижицу оверену печатом матичне школе, са фотографијом и уписаном шифром ученика.

Упутство за ученике:

За рад је предвиђено 120 минута.
Понети графитну и хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао, шестар и калкулатор са основним рачунским операцијама: сабирање, одузимање, множење, дељење и проценат (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може се користити калкулатор на мобилном телефону.
Коначне одговоре и поступак писати хемијском оловком.
Одговори који су написани графитном оловком неће бити признати, као ни одговори који су прецртавани.

Прелиминарни резултати испита биће објављени у холу школе и на сајту најкасније до уторка 21.05.2024. Ученици и њихови родитељи који након објављивања прелиминарних резултата буду сматрали да су оштећени могу упутити истог дана писмени приговор директору школе, председнику школске уписне комисије.

Решавање жалби и увид у тестове обавиће комисија за жалбе у уторак, 21.05.2024. од 8.00 до 16.00 часова.  За увид у тест обавезно  је присуство родитеља , као и оверена и потписана ИД картица коју ће ученици добити на испиту. Без ИД картице није могуће уложити жалбу.

Коначни резултати пријемног испита биће објављени  22. маја 2024. године.

Затворено за коментаре.