ПРОЈЕКАТ ЈАВНА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

Гимназија у Ивањици финансирала је Пројекат ЈАВНА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА. Пројекат је урадила Агенција „ВГ ИНЖЕЊЕРИНГ“ Ивањица.

Инвеститор пројекта је Општина Ивањица. УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а је 15.613.735,00 динара.

Место градње: Катастарска парцела број 725, 2907, 771 и 776 све КО Ивањица, Улица Крајишких бригада, Улица 13. Септембар и Улица Цветка Зечевића. Радови ће почети у среду 13. марта 2024. године. Рок за завршетак радова је 60 радних дана.

Затворено за коментаре.