Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба 2023

У светлу брзих промена у области развоја дигиталних технологија, као подршка наставницима који раде са младима припремљена је трећа, унапређена верзија Оквира дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба 2023. Као одговор на дигиталну трансформацију у образовању, овај оквир треба да представља референтну тачку за развој дигиталних компетенција свих наставника.

Израда Оквира, као вида препорука за запослене у образовању за развој дигиталних компетенција, компонента је пројекта Осигурање квалитета интеграције дигиталне технологије у систем образовања РС који спроводи Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Затворено за коментаре.