ОДЕЉЕЊЕ II/3 НА ОНЛАЈН НАСТАВИ ОД 9.9.2021.

У складу са критеријумима исказаним у документу Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Препоруке за почетак Образовно васпитног рада у 2020/21 години“ (два потврђена случаја код ученика у једном одељењу/групи, уколико су ти ученици похађали наставу у периоду до 48 часова пре почетка симптома). Одељење II/3 биће на онлајн настави од 9.9.2021. године (онлајн настава трајаће 10 дана).

Оставите одговор