Бесплатни вебинари ефикасног учења на даљину

Фондација за образовање и оспособљавање (ЕТФ) – тело које се бави развојем кадра за рад у сектору за Даље образовање и оспособљавање, које финансира Влада Велике Британије – покренула је серију бесплатних онлајн вебинара како би помогла колегама из целог сектора који раде на даљину да би пружили подршку ученицима који наставу похађају од куће. Заједнича нит за све вебинаре је тема дигиталне приступачности и инклузивности – принципи који се не односе само на помоћ онима са посебним образовним потребама, већ утичу и на превазилажење скривених препрека за учење свих.

Бесплатни вебинари о дигиталној приступачности и инклузивности ради омогућавања ефикасног учења на даљину на линку https://epale.ec.europa.eu/sr/blog/besplatni-vebinari-o-digitalnoj-pristupachnosti-i-inkluzivnosti-radi-omogucavana-efikasnog

Оставите одговор