Otvoren konkurs „Mladi i mediji za demokratski razvoj“

Beogradska otvorena škola je uz podršku Kraljevine Švedske pokrenula četvorogodišnji projekat pod nazivom „Mladi i mediji za demokratski razvoj“ (MAY4DD), koji ima za cilj da podstakne partnerstva između medija, organizacija mladih i za mlade zarad demokratizacije društva i poštovanja vladavine prava i ljudskih prava na lokalnom nivou.

U okviru projekta će biti podržano 10 OCD za mlade i 10 medija, koji će zajednički podneti i sprovoditi svojih 10 inicijativa. Kroz finansijsku i mentorsku podršku, ali i sveobuhvatni program jačanja kapaciteta 20 partnera na godišnjem nivou, BOŠ će nastojati da medije, omladinski sektor i mlade osnaži i podstakne da aktivno doprinose i insistiraju na demokratskim vrednostima vladavine prava i ljudskih prava, naročito u svojim lokalnim zajednicama.
Više o ciljevima projekta, aktivnostima, kao i planu realizacije, pročitajte na https://www.mingl.rs/mm-javni-poziv.html

Оставите одговор