Међународни дан заштите од буке – 20. април

Сваког 20. априла обележава се Међународни дан заштите од буке са циљем да се смање нивои буке којем је изложено становништво.

БУКА је нежељен или штетан звук. Ово је веома субјективно али утиче на појединце, заједнице и предузећа широм света. Бука вишеструко угрожава људско здравље и. један је од највећих проблема посебно у градским подручјима. Као мешавина звукова различитих особина бука може бити трајна, испрекидана и ударна, променљивих нивоа, различитог трајања и временске расподеле. Бука је један од највећих загађивача животне околине. Сматра се да око 80 милиона Европљана живи у подручјима у којима ниво буке прелази препоручене вредности посебно у градским подручјима. У комуналној средини главни извори буке су саобраћај, индустрија, грађевински и јавни радови, спорт и забава. У затвореном простору главни извори буке су сервисни уређаји, уређаји за емитовање музике и говора, кућни апарати. Буку може стварати и природа (удар грома, слапови, јаки удари валова) те људи и животиње. Саобраћај је један од најважнијих узрока буке, 80% стварања буке у градовима узрокују аутомобили, а на прометним раскрсницама ниво буке може достићи и до 90 dB.

Међународни дан заштите од буке обележила је у Гимназији у Ивањици педагошки саветник проф. српског језика Биљана Ајдачић са ученицима другог и четвртог разреда.

Оставите одговор