Припремна настава из математике за ИТ одељење

Наставља се бесплатна припремна настава из математике, за упис нове генерације ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику (ИТ СМЕР). Припрема ће се одржавати у Гимназији у Ивањици сваког радног дана, почевши од понедељка 5. априла 2021. године од 11 до 12.30.

Гимназијско ИТ одељење представља специјализовано одељење за ученике са израженим дигиталним компетенцијама. Специјализација у једној научној области омогућава висок степен припремљености за наставак високог образовања-студирање у тој области али при том не ускраћује ученицима проходност и на студијске програме из сасвим других области.

Број ученика, као и у осталим специјализованим гимназијским одељењима је 20. Већи део наставе такозваних рачунарских предмета одвија се у групама са по 10 ученика. Подела одељења на групе омогућава бољи квалитет рада, а самим ти и боља постигнућа ученика.

Оставите одговор