СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА у петак 2.4.2021.

Седница Наставничког већа биће одржана у петак 2.4.2021. године, путем Google Meeta (наставничка учионица), после седница Одељењских већа.

1. Усвајање Записника са седнице Наставничког већа од 18.12.2020. године
2. Изрицање васпитно-дисциплинских мера у надлежности Наставничког већа
3. Извештај о раду школе између две седнице Наставничког већа
4. Припреме за Матурски испит школске 2020/21. године
5. Имплементација Јединственог информационог система просвете (ЈИСП)
6. Извештај са семинара „ИНОВАТИВНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ У НАСТАВИ ФИЗИКЕ“. Семинар је одржан у Центру за стручно усавршавање у Чачку 13.03.2021. године. Семинару је присуствовао проф. физике Светислав Ђурић.
7. Текућа питања

Оставите одговор