СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА у петак 2.4.2021. у 13 h

На основу члана 89. до 136. Статута Гимназије у Ивањици, сазивам седнице Одељењског већа за ПЕТАК 02.04.2021. године са почетком у 13.00 часова. Седнице Одељењског већа биће одржане путем Google Meeta (наставничка учионица).

1. Успех ученика на крају трећег класификационог периода другог полугодишта школске 2020/21. године:
• Извештај одељењског већа I, II и III разреда (52. наставни дан од 107. Наставни дани по месецима: јануар 9, фебруар 18, март 23, април 2, ∑=52. Настава за ученике I, II и III разреда завршава се 22. јуна 2021. године).
• Извештај одељењског већа IV разреда (52. наставни дан од 87. Наставни дани по месецима: јануар 9, фебруар 18, март 23, април 2, ∑=52. Настава за ученике IV разреда завршава се 25. маја 2021. године).
2. Изрицање васпитних мера у надлежности Одељењског већа
3. Текућа питања

Оставите одговор