Распоред долазака у школу ради провере знања

На основу дописа Министарства просвете од 24. 03. 2021. дата је сагласност да ученици у мањим групама, у договору са наставницима, могу доћи у школу ради проверавања знања, усменим или писаним путем. Како би доласци ученика и наставника били у складу са прописаним епидемиолошким мерама, школа ће направити распоред, који ће бити истакнут на сајту школе. Пошто се редовна настава одвијала од 8.00 до 12.00 часова, термини за одговарање ученика у школи су радним данима од 13.00 до 14.00 и од 14.00 до 15.00 часова. Ради израде распореда, потребно је да наставници доставе списак ученика педагошко-психолошкој служби.

Оставите одговор