У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГИМНАЗИЈА УПИСУЈЕ 5 ОДЕЉЕЊА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, објавило је 22.05.2020. године, Конкурс за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2020/21. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Гимназији у Ивањици одобрено је 5 ОДЕЉЕЊА:

• ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР 1 ОДЕЉЕЊЕ (30 ученика)
• ОПШТИ СМЕР 3 ОДЕЉЕЊА (90 ученика)
• УЧЕНИЦИ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ 1 ОДЕЉЕЊЕ (20 ученика)

Оставите одговор