Образовна платформа „еШкола веба“

Образовна платформа „еШкола веба“ (http://edusoft.matf.bg.ac.rs/eskola_veba/)
је електронска школа веб програмирања, која омогућава интерактивно учење најсавременијих бесплатних веб технологија кроз пажљиво осмишљене курсеве. Платформа је настала у оквиру радне групе за образовни софтвер, а њен изворни кôд развијен коришћењем различитих технологија (JavaScript, jQuery, Bootstrap, Angular 2 и Sass), доступан је на GitHub репозиторијуму. На платформи се налази велики број курсева, у оквиру којих се обрађују савремене бесплатне веб технологије: HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, TypeScript, jQuery, AngularJS, Vue.js, PHP, Laravel, MySQL итд. Радна група за образовни софтвер константно прати трендове и надограђује платформу новим курсевима.

Оставите одговор