Савет родитеља

ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА у школској 2020/21. години

Редни

број

Презиме и име

Одељење

ученика

1.

 Миломир Радивојевић

I/1

2.

 Дејан Манојловић

I/2

3.

 Светлана Плавшић

I/3

4.

 Маријана Лишанин

I/4

5.

 Богосав Крсмановић

I/5

6.

 Рашко Милутиновић

II/1

7.

 Мирослав Масларевић

II/2

8.

 Драгана Марић

II/3

9.

 Верица Бешевић

II/4

10.

 Славко Поледица

II/5

11.

 Милица Кушић

III/1

12.

 Ивана Коматина

III/2

13.

 Мирјана Бешевић

III/3

14

 Миланка Ајдачић

III/4

15.  Бојана Јовановић

III/5

16.

 Наташа Милићевић

IV/1

17.

 Снежана Борисављевић

IV/2

18.

 Младен Луковић

IV/3

19.

 Данка Вучићевић

IV/4

 

 

Затворено за коментаре.