Одељењска већа

Рад Одељењскох већа одвијао се сагласно Закону о средњем образовању и васпитању, документима који се односе на образовно-васпитни рад у средњој школи и споразуму о основама и мерилима за стицање дохотка и укупног прихода које школа остварује у процесу образовно-васпитног рада. Годишњим програмом рада, планирано је 5 седница Одељењских већа, и на њима су разматрана питања из непосредног васпитно-образовног рада са посебним нагласком на реализацији наставних садржаја, васпитне компоненте, успеха ученика итд. У школској 2013/14. години, одржано је 5 седница Одељењских већа првог и другог разреда и по шест седница Одељењскох већа трећег и четвртог разреда.

Руководиоци Одељењских већа у школској 2010/11. години, били су:

Р. број

Презиме и име

Разред

1

мр Зоран Вучетић први разред

2

Љиља Ђоковић други разред

3

Татјана Перишић трећи разред

4

Ратко Стојановић четврти разред

Затворено за коментаре.