Наставничко веће

У школској 2013/2014. години Наставничко веће бавило се васпитним и образовним питањима која су од интереса за школу. Радило је у седницама и обједињен је рад Одељењских већа, стручних већа, одељењских старешина, наставника задужених за рад КУД-а и СД-а, свих наставника и стручних сарадника као и утврђивања јединствених ставова свих субјеката у образовно-васпитном процесу. У школској 2013/14. години, одржано је 9 седница Наставничког већа и једна седница Испитног одбора (матурски испити).

Затворено за коментаре.