Матуранти 1969/70.

Одељење IV1-Даница Вујовић

1. Борисављевић Даца
2. Бошковић Љиљана-одличан
3. Бошковић Слободан
4. Вукајловић Алекса
5. Вуловић Радисав
6. Грбић Михаило
7. Дамљановић Ружица
8. Драгутиновић Мирјана-одличан
9. Јуковић Ружица-одличан
10. Коматина Душан
11. Матијевић Нада
12. Митровић Драгољуб
13. Недељковић Бранка
14. Огњевић Обренија
15. Оцокољић Миљко
16. Поповић Емилија
17. Савић Зора
18. Спасовић Божидар
19. Танкосић Борка
20. Цукавац Нада
21. Ћурчић Урош

Одељење IV2-Миливоје Вујовић

1. Бојовић Станимирка
2. Боторић Милка
3. Брадић Милка
4. Василијевић Нада
5. Главинић Милан
6. Дамјановић Биљана
7. Димитријевић Миланка
8. Драгић Драгић
9. Живковић Мирјана-одличан
10. Јовичић Видан
11. Јовичић Ружа
12. Луковић Велисав
13. Максимовић Слободан
14. Маловић Слободан
15. Милићевић Добринка
16. Младеновић Ратко
17. Поледица Марко-одличан
18. Поњавић Мира
19. Радивојевић Божидар
20. Радивојевић Лепосава
21. Радоњић Борко
22. Станковић Јорданака
23. Стевановић Вера –одличан
24. Тутуновић Зоран
25. Јездимировић-Ћојбашић Милун

Оставите одговор