Матуранти 1968/69

Одељење IV1-Момчило Гвозденовић

1. Биочанин Милован
2. Бојовић Мирослав
3. Видаковић Јевросима
4. Видић Вучић
5. Димитријевић Светозар
6. Ђоновић Мирославка
7. Зорић Дана-одличан
8. Зорић Љубодраг-одличан
9. Јаковљевић Гордана
10. Калушевић Радиша
11. Кувекаловић Мирјана
12. Кушић Милица
13. Луковић Даница-одличан
14. Миликић Радомир
15. Милутиновић Здравко
16. Обреновић Јовиша
17. Павловић Јована
18. Поледица Рајко
19. Радосављевић Слободан
20. Ристић Зоран
21. Самарџић Лекса-одличан
22. Стаменић Данка
23. Тодоровић Радојка-одличан
24. Ћурчић Слободан
25. Швабић Зоран

Одељење IV2- Радојка Брашанац

1. Аврамовић Милунка
2. Балмазовић Јован
3. Бешевић Тихомир
4. Богдановић Вера-одличан
5. Богдановић Сретен
6. Бркушанин Добривоје
7. Василијевић Мићун
8. Васовић Радисав
9. Видић Зорица
10. Глинтић Мирко
11. Јеротијевић Радмила
12. Каљевић Снежана-одличан
13. Лукачевић Милица
14. Маријановић Марија
15. Мијатовић Вукашин
16. Милинковић Зора
17. Мићић Мира
18. Мојсиловић Мира
19. Пејовић Милица – одлична
20. Перишић Милић
21. Петровић Соња
22. Поповић Слободанка
23. Поповић Душанка – одличан
24. Пртењак Драгојло – одличан
25. Рацић Милић
26. Рибар Милорад – одличан
27. Секулић Обрад
28. Станковић Милоје
29. Ћировић Нада

Оставите одговор