Јавне набавке

11. март 2024.
Одлука о покретању јавне набавке дрва за огрев. Преузми одлуку.

29. фебруар 2024.
Измењен план јавних набавки. Преузми одлуку.

14. фебруар 2024.
У прилогу је Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке 0003, набавка услуга извођења студијске посете ученика другог и трећег разреда и екскурзије ученика четвртог разреда Гимназије у Ивањици школске 2024/2025. године. Преузми одлуку.

02. фебруар 2024.

26. јун 2023.

20. јун 2023.


4. новембар 2022.
Јавна набавка дрва за огрев грејну сезону школске  2022/2023 године

4. новембар 2022.
Јавна набавка електричне енергије Гимназија Ивањица

4. новембар 2022.
Јавна набавка радова на реконструкцији школског дворишта и игралишта Гимназије у Ивањици

16. септембар 2022.

19. август 2022.

13. maj 2022.20.05.2021.

План јавних набавки за 2021. годину преузмите овде.


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Јавна набавка мале вредности 3/2020, набавка рачунарске опреме за опремање IT кабинета Партија 1. набавка рачунарске опреме за IT смер, ОРН: Партија 2. 30230000 – намештај

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, Јавна набавка мале вредности 3/2020, набавка намештаја за опремање IT кабинета Партија 2. набавка намештаја за IT смер, ОРН: Партија 2. 39100000 – намештај

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti, Redni broj nabavke 3 2020, Parija 2 Nameštaj od 21.7.2020.

Poziv za podenošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku računarske opreme i nameštaja samo za Partiju 2: nameštaj za opremawe kabineta za IT smer

Обавештење о закљученом уговору деловодни број 456 од 29. 05. 2020.

JNMV 1/2020 огревно дрво – Обавештење о закљученом уговору делов одни број 455 од 29.05.2020.

Обавештење о обустави поступка
Одлука о стављању ван снаге одлуке о додели угoвора број 639 од 6-2020.

Одлука о додели уговора – јавна набавка – 3 – 2020 – партија – 1

Одлука о обустави поступка ЈНМВ3-2020-партија-2

Продужење рока за подношење понуда

Измена јавне набавке 3
Продужење рока 2

Измена конкурсне документације 2
Обавештење о продужењу рока 1
Обавештење о продужењу рока

Позив и конкурсна документација

Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Питања и одговори 4

Измена конкурсне документације ЈНМВ 3-2020 од 4.6.2020.


Набавка електричне енергије 2020/21.

Позив
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора


Јавна набавка дрва за огрев за сезону 2020/2021.

Одлука о додели уговора


Измена плана јавних набавки за 2020. годину

==================

ЈАВНА НАБАВКА – набавка услуга извођења ескурија ученика трећег и четвртог разреда и студијске посете ученика другог разреда Гимназије у Ивањици, у поступку јавне набавке мале вредности

Позив преузмите овде.
Конкурсну документацију преузмите овде.

Одлука о додели уговора


План јавних набавки за 2020 годину преузмите овде.


Јавна набавка намештаја за опремање 7 учионица у монтажној згради гимназије у Ивањици JNMV 3/2019.

Преузмите конкурсну документацију:

Јавни позив
Конкурсна документација

Одлука 0 додели уговора


Јавна набавка електричне енергије за школску 2019/20. годину.

Преузмите конкурсну документацију:

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о покретању

Одлука о додели уговора


Јавна набавка дрва за огрев за школску 2019/20. годину.

Преузмите конкурсну документацију:

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о покретању

Одлука о додели уговора


План јавних набавки за 2019.

Допуна плана


Јавна набавка за извођење радова на адаптацији две учионице у два кабинета рачунарства и информатике за школску 2018/19. годину.

Преузмите конкурсну документацију:

Јавни позив
Конкурсна документација

Одлука


Јавна  набавка рачунарске опреме за потребе опремања два кабинета рачунарства и информатике за школску 2018/19. годину.

Преузмите конкурсну документацију:

Јавни позив
Конкурсна документација

Одлука

Одлука о поништењу уговора


Јавна  набавка намештаја за опремање два кабинета рачунарства и информатике  за школску 2018/19. годину.

Преузмите конкурсну документацију:

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2

Одлука


Јавна набавка електричне енергије за школску 2018/19. годину.

Преузмите конкурсну документацију:

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додељеном уговору


Јавна набавка дрва за огрев за школску 2018/19. годину.

Преузмите конкурсну документацију:

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додељеном уговору


Јавна набавка дрва за огрев за школску 2017/18. годину.

Преузмите конкурсну документацију:

Јавни позив
Конкурсна документација


Јавна набавка електричне енергије за школску 2017/18. годину.

Преузмите конкурсну документацију:

Јавни позив
Конкурсна документација


Старије јавне набавке:

Јавна набавка дрва за огрев за 2016/17. годину.
Јавни позив
Конкурсна документација

Јавна набавка дрва за огрев за сезону 2015/16 години.

Јавна набавка дрва за огрев за сезону 2014/15 години.

Затворено за коментаре.