Светосавска награда

СВЕТОСАВСКА НАГРАДА ГИМНАЗИЈИ У ИВАЊИЦИ

Светосавску награду за 2020. годину за постигнуте изузетне резултате у области образовања и васпитања, унапређивање образовно-васпитне праксе и развој научних и уметничких достигнућа у области образовања и васпитања у Републици Србији добила је:

Гимназија у Ивањици

За укупан допринос развоју образовања и васпитања у Републици Србији

За континуитет у постизању резултата у образовно-васпитном раду и ангажовање у међународним и националним развојним пројектима. У школи постоји посебна усмереност ка надареним ученицима, због чега су ученици ове школе годинама у врху по броју највиших признања, посебно из математике. У оквиру међународне сарадње наставници и ученици ове школе се ангажују на различитим пољима, посебно у ваннаставним активностима и промоцији културе, кроз различите видове размене и заједничких активности. У овој години Гимназија у Ивањици слави 100 година постојања.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затворено за коментаре.