Трећи класификациони период

Следећи ученици су похваљени у трећем класификационом периоду.

Списак је организован по одељењима,предметима и разлозима похвале у циљу промовисања ученика који су својим достигнућима, залагањем и другим показаним квалитетима у датом временском периоду заслужили да буду похваљени као пример добре праксе у одељењу према мишљењу наставника.

I1

Српски језик
Јелена Милићевић- пласман на окружно такмичење
Филип Боровиц- пласман на окржно такмичење
Лазар Ћировић-залагање и напредак

Енглески језик
Милица Бујошевић-пласман на републичко такмичење
НИколина Јеротијевић-учешће на окружном такмичењу и пласман на окружно такмичење у Регионалном центру за таленте
Милица Бујошевић-пласман на окружно такмичење у Регионалном центру за таленте
Милићевић Јелена-учешће на окружном такмичењу

Историја
Вук Каралић-пласман на окружно такмичење

Географија
Александра Миловановић-однос према раду и активност
Лука Драговић-однос према раду и активност
Теодора Никетић-однос према раду и активност

Хемија
Јелена Милићевић пласман на окружно такмичење из хемије Регионални центар за такмичење
Лука Драговић-активност на часу и напредовање

Француски језик
Јелена Милићевић-пласман на окружно такмичење

Биологија
Филип Боровић-активност на часу
Лука Драговић-активност на часу

Физичко васпиање
Ленка Поледица-члан одбојкашка екипе гимназије која је освојила 2.место на 12.олимпијским спортским
Александар Бекчић-однос према раду и активност
Филип Боровић-однос према раду и активност
Лука Драговић-однос према раду и активност
Анђелка Комадинић-однос према раду и активност
Лазар Куртић-однос према раду и активност
Стефан Савић-однос према раду и активност
Мирослав Ћериман-однос према раду и активност

Верска настава
Лука Драговић-однос према раду и активност
Анђелка Комадинић-однос према раду и активност
Ивана Танкосић-однос према раду и активност
Мирослав Ћериман-однос према раду и активност

I2

Биологија
Младена Антонијевић-активност и однос према раду
Вања Тутуновић-активност и однос према раду

Географија
Марина Јовановић-активност и однос према раду
Тамара Јовановић-активност и однос према раду
Ивона Станић-активност и однос према раду
Николина Поледица-активност и однос према раду

Физика
Младена Антонијевић-упорност и вредност и помагање другима
Вања Тутуновић-вредност и однос према раду

Латински језик
Младена Антонијевић-активност и однос према раду
Вања Тутуновић-активност и однос према раду

Енглески језик
Милош Јовићевић-учешће на такмичењу

Физичко васпитање
Ема Вратоњић-вредност и посвећеност у настави
Милица Гавриловић-вредност и посвећеност у настави
Милош Јовићевић-вредности посвећеност у настави
Божидар Клипа-вредност и посвећеност у настави
Немања Луковић-вредност и посвећеност у настави
Николина Поледица-вредност и посвећеност у настави

Грађанско васпитање
Сви ученици овог одељења су похваљени за њихово залагање и однос према настави.

I3

Српски језик
Миљана Кривокућа-успех на окружном такмичењеу из књижевне олимпијаде
Јана Милутиновић-успех на окружном такмичењеу из књижевне олимпијаде
Николина Брадић-Успех на окружном такмичењу из књижевне олимпијаде
Нађа Јовановић-учешће на окружном такмничењеу из књижевне олимпијаде
Сара Ђоковић-успех на општинском такмичењу из рецитовања

Историја
Јана Милутиновић-друго место на општинском такмичењу из историје

Руски језик
Милица Савић-вредност и посвећеност у настави

Географија
Јана Милутиновић-активност и однос према раду
Аника Главинић-активност и однос према раду

Физичко васпитање
Марија Гавриловић-вредност и посвећеност у настави
Анастасија Пантелић-вредност и посвећеност у настави
Милиџа Савић-вредност и посвећеност у настави
Јана Милутиновић-вредност и посвећеност у настави
Анастасија Пантелић-вредност и посвећеност у настави
Милица Савић-вредност и посвећеност у настави

Грађанско васпитаее
Марија Кезовић-због оноса према настави и знатног напредовања
Николина Брадић-због односа према настави и активности
Страхиња Марковић-активност и однос према другим ученицима
Анастасија Пантелић-активност и однос према насртави
Милица Савић-активност и однос према настави

Верска настава
Аника Главинић-активности однос према раду
Јана Милутиновић-активности однос према раду
Анђела Секулић-активности однос према раду

I4

Српски језик-
Софија Пејовић-активност и посвећеност раду

Географија
Соофија Пејовић-актзивност и однос према раду

Латински језик
Софија Пејовић-активност и однос према раду

Грађанско васпитање
Софија Пејович-активност и однос према раду
Душан Сарић-активност
Ђорђе Цвијић-активност
I5

Српски језик
Стефан Драмићанин-одговоран однос према раду
Аастасија Јованович-одговоран однос према раду
Мирјана Стојановић–одговоран однос према раду
Софија Стојановић-одговоран однос према раду

Енглески језик
Јана Матовић-успех на такмичењу
Јелена Паћић-успех на такмичењу
Марија Благојевић-успех на такмичењу

Географија
Миња Ресимић-активност и однос према раду

Хемија
Анастасија Јовановић-вредност и однос према раду
Миња Ресимић-вредснот и однос према раду
Емилија Јованчевић-вредност и однос према раду

Програмирање
Анастасија Јованоић-изузетно залагање и показане резултате

Историја
Анастасија Јовановић-активност и однос према раду
Миња Ресимић-активност и однос према раду

Физика
Миња Ресимић-активност,мотивисаност и успех успех на општинском и окружном такмичењеу

Физичко и здравстено васпитање
Емилија Јованчевић-однос према раду
Николина Кимчетић-однос према раду и успех из одбојке (2 место на државно такмичењеу)
Јован Поледица-однос према раду
Владимир Чегањац-однос према раду

Верска настава
Емилија Јованчевић-активност и однос према раду
Мирјана Стојановић-активност и однос према раду
Софија Стојановић-активност и однос према раду
Михаило Тутуновић-активност и однос према раду

II1
Српски језик
Андреа Грујовић-учешће на такмичењима и додатној настави
Катараина Лојаница-учешће на смотри рецитоатора
Нађа Радивојевич-изузетна кативност и однос према раду
Ивона Шулубурић-изузетна активности однос према раду

Психологија
Нађа Радивојевић-активност,владање градивом и однос према раду
Михаило Лишанин-владање градивом

Енглески језик
Алекса Луковић-успех на такмичењу
Верска настава
Обрад Довијанић-однос према раду и активност
Урош Дукић-однос према раду и активност
Борис Шоковиж-однос према раду и активност
Огњен Ђоковиж-однос према раду и активност
Вања Јовичинац-осно према раду и активност
Катарина Лојаница-однос према раду и активност
Ива Луковић-однос према раду и активност
Марко Милић-однос према раду и активност
Василије Миловановић-однос према раду и активност
Велибор Поповић-однос према раду и активност
Јован Радовановић-однос према раду и активност
Јован Стојановић-однос према раду и активност

Географија
Михаило Лишанин-однос према раду и активност

Грађанско васпитање
Алекса Луковић-активност и показана знатижеља
Нађа Радивојевић-однос према раду и добре аргуметнације
Нина Стефановић-активност на часовима
Софија Томашевић-активност на часовима
Ивона Шулубурић-изузетна активност,аргументовани одговори и комуникација са другим ученицима

Физичко и здравствено васпитање
Сара Обрадовић-члан одбојкашке екипе која је освојила 2. место на републичком такмичењу

II2

Српски језик
Јована Миленковић-активност и однос према раду
Милана Милутиновић-активност и однос према раду

Енглески језик
Богдановић Павле-успех на општинском такмичењу
Ива Петковић-успех на општинском такмичењеу
Андрија Петровић-успех на општинском такмичењу
Тотовић Вања-успех на општинском такмичењу

Физичко
Далибор Ковачевић-активност и однос према настави
Иван Милосављевич-активност и однос према настави
Јана Поледица-активност и однос према раду
Никола Ћурчић-активност и однос према раду

Географија
Јована Миленоковић-активност и однос према раду
Иван Милосављевић-активност и однос према раду

Биологија
катарина Миљевић-одговорност и успех на такмичењу

Верска настава
Бојовић Милица-активност и однос према раду
II3
Математика
Виктор Брадић-однос према раду

Руски језик
Давид Мрдак-однос према раду и напредак у односу на прошлу годину
Георгије Маричић*-однос према раду

II4
Српски језик
Сузана Jеротијевић-прво место на окружном такмичењу књижевна олимпијада

Енглески језик
Милош Радовнаовић-плсамна на окружно такмичење из енглеског
Ема Громовић-учешће на такмичењу
Јелена Даријевић-учешће на такмичењу
Лазар Синђелић-учешће на такмичењу

Историја
Лазар Мићић-такмичар из историје

Оперативни системи и рачунарске мреже
Дуња Алексаић-Похвала за активност у оквиру тима „САВЕ Амбасадори“ освојио прво место на Националном такмичењу и учешће на европском такмичењу
Ема Громовић-*Похвала за активност у оквиру тима „САВЕ Амбасадори“ освојио прво место на Националном такмичењу и учешће на европском такмичењу
Јелена Даријевић-Похвала за активност у оквиру тима „САВЕ Амбасадори“ освојио прво место на Националном такмичењу и учешће на европском такмичењу
Милош Зарић-Похвала за активност у оквиру тима „САВЕ Амбасадори“ освојио прво место на Националном такмичењу и учешће на европском такмичењу
Миа Јовановић-Похвала за активност у оквиру тима „САВЕ Амбасадори“ освојио прво место на Националном такмичењу и учешће на европском такмичењу
Марина Јовићжевић-Похвала за активност у оквиру тима „САВЕ Амбасадори“ освојио прво место на Националном такмичењу и учешће на европском такмичењу
Лазар Мићић-Похвала за активност у оквиру тима „САВЕ Амбасадори“ освојио прво место на Националном такмичењу и учешће на европском такмичењу
Милош Радовновић-Похвала за активност у оквиру тима „САВЕ Амбасадори“ освојио прво место на Националном такмичењу и учешће на европском такмичењу
Лазар Синђелић-Похвала за активност у оквиру тима „САВЕ Амбасадори“ освојио прво место на Националном такмичењу и учешће на европском такмичењу

Верска настава
Давид Куеvкаловић–однос према раду и активност
III1
Филозифија
Еле думаниић-активност и разумевање предмета
Јелена Милутиновић-активност и разумевање предмета
Мина Никачевић-активност и разумевање предмета
Марина Новитовић-активност и разумевање предмета
Тина Новитовић-активност и разумевање предмета
Јована Ристић-активност и разумевање предмета
Марија Филиповић-активност и разумевање предмета

Физичко
Лидија Кимћетић-Члан обојкашке секције која је освојила 2 место на републичком такмичењу
Ива Пантовић-Члан обојкашке секције која је освојила 2 место на републичком такмичењу

Верска настава
Јана Вратоњић-однос према раду и активност

III2

Српски језик-
Иван Рацић- освојено 2. место на окружном такмичењу из српског језика и књижевности и пласман на републичко такмичење
Данијела Стојковић за освојено 1. место из окружног такмичења из српског језика и књижевности.

Хемија
Иван Рацић-однос према раду и активност
Данијела Стојковић-однсо према раду и активност

Руски језик
Данијела Стојковић-однос према раду

Филозофија
Софија Поледица-активност и разумевање градива
Иван Рациж-активност и разумевање градива
Дуња Ремовић-активност и разумевање градива
Данијела Стојковић-активност и разумевање градива
Милош Тутуновић-активност и разумевање градива
Ђорђе Ћојбашић-активност и разумевање градива

Физичко и здравствнео васпитање
ЛУка Богдановић-члан кошаркашке секције, која је освојила 3. место на Међуокружном такмичењу.
Никола Кнежевиж-члан кошаркашке секције, која је освојила 3. место на Међуокружном такмичењу.
Урош Парезановић-члан кошаркашке секције, која је освојила 3. место на Међуокружном такмичењу.
Иван Рацић-однос према раду
Милош Чоловић- Ученик је члан кошаркашке секције, која је освојила 3. место на Међуокружном такмичењу.
III3

Историја
Сара Томићевић- учешће на такмичењу из историје
Никола Парезановић-учешће на такмичењу из историје

Филозофија
Тијана Авејић-активност и показано знање
Ива Арсовић-акивности показано знање
Никола Вукићевић-активност и показано знање
Ања Радојевић-активност и показано знање
Никола Совић-активност и показано знање
Сара Томићевић-активност и показано знање

Физичко и здравствено васпитање
Ксенија Калушевић-учешће на републичком такмичењу из одбојке и освајање другог места.
Анастасија Ђурашевић-учешће на републичком такмичењу из одбојке и освајање другог места.
Александра Мићић-ученица је учествовала на такмичењу у каратеу (кате), освојила 3. место на школском првенству централне Србије и изборила пласман на Републичко такмичење.
III4

Српски језик
Дуња Бабић-3. место на Окружном такмичењу из књижевне олимпијаде

Франнцуски језик-
Драгица Марковић-пласман и учешће у полуфиналу Такмичења за франкофону песму

Програмирање
Миодраг Борисављевић-активност и самосталност у раду
Обрен Ђурић-активност и самосталност у раду
Немање Луковић-активност и самосталност у раду
НИкола Милошевић-активност и самосталност у раду
Андрија Мојовић-активност и самосталност у раду
Андрија Ристић-активност и самосталност у раду

Физичко и здравствено васпитае
Никола Костић -3. место на Окружном такмичењу из кошарке

Објектно оријентисано програмирање
Миодраг Борисављевић–активност и самосталност у раду Обрен Ђурић-активност и самосталност у раду

IV1

Српски језик и књижевност
Емилија Комадинић-одговоран однос према раду
Лазар перошевић-одговоран однос према раду
Душан Радивојевић-одговоран однос према раду

Социологија
Лазар Перошевић-активност,однос према раду и шира знања
Душан Радивојевић-однос према раду

Филозофија
Душан Радивојевић-однос према раду и разумевање градива

Хемија
Лазар Перошевић-однос према раду и активност
Јана Петаковић-однос према раду и активност
Душан Радивојевић-однос према раду и активност
Грађанско васпитање
Лазар Перошевић-активност и однос према раду
Душан Радивојевић-активност и однос према раду
Ружица Поледица-активност и однос према раду
IV2

Српски језик
Ана Манојловић-однос према раду
Данка Николић-однос према раду
Јелена Оцокољић-однос према раду
Невена Радомировић-однос према раду

Социологија
Вељко Калушевић-активност и показано знање

Енглески језик
Ана Танкосићучешће на окружном такмичењу из енглеског

Филозофија
Вељко Калушевић-активност и разумевање градива
Ана Манојловић-активност и разумевање градива
Данка Николић–активност и разумевање градива
Верска настава
Вука Аврамовић-активност и однос према раду
Стефан Јовићевић-активност и однос према раду
Јелена Љубовић-активност и однос према раду
Лазар Ћериман-активност и однос према раду

IV3

Француски језик
Лана Лишанин-пласман на Републичко такмичење из француског језика

Социологија
Исидора Рабреновић-активност и шира знања из градива
Софија Тутуновић-активност и шира знањања из градива

Грађанско васпитање
Лана Лишанин-активност и вештина аргументације
Софија Тутуновић-активност и аргументација

IV4
Српски језик и књижевност
Александра Бојовић-однос према раду
Николина Ђокић-однос према раду
Тина Јелић-однос према раду
Филип Лишанин-однос према раду
Маша Стојановивић-однос према раду
Јана Татовић-однос према раду

Биологија
Александра Бојовић-однос према раду
Вулић Вељовић-однос према раду
Филип Лишанин-однос према раду

Филозофија
Алекснадра Бојовић-однос према раду
Лука Лишанин-однос према раду

Физика
Вулић Вељовић-однос према раду
Филип Лишанин-однос према раду
Маша Стојановић-однос према раду
Јана Татовић-однос према раду

Социологија
Вулић Вељовић-активностз и ниво показаног знања
Филип Плишанин-акјтивност и ниво показаног знања

Грађанско васпитање
Филип Лишанин-активност и однос према раду

IV5

Српски језик:

Милена Бешевић-одговоран однос према раду
Вуковић Марија-одговоран однос према раду
Милица Ристановић-одговоран однос према раду
Александар Чапрић-одговоран однос према раду
Социологија:
Петар Аџић-активност и ширина знања из градива
Богићевић Нађа-активност и ширина знања из градива
Вуковић Марија-активност и ширина знања из градива
Маричић Сташа-активност и ширина знања из градива
Крсмановић Милан-активност и ширина знања из градива
Ристановић Милица-активност и ширина знања из градива

Математика:
Крсмановић Милан- прво место на окружном такмичењу и пласман на републичко такмичење

Физичко и здравствено васпитање:
Огњен Вуловић-Учешће на општинском, окружном и међуокружном такмичењу из кошарке

 

 

Затворено за коментаре.