Руководиоци стручних већа

Председници стручних већа за ову годину су: 

 

. број

Назив Већа

Руководилац

1

Стручно веће српског језика Снежана Плавшић

2

Стручно веће страних језика Дуња Лугић Бешевић

3

Стручно веће психологије и филозофије Јелена Лазовић

4

Стручно веће биологије и  хемије Татјана Перишић

5

Стручно веће математике и физике Данијела Даниловић

6

Стручно веће информатике и рачунарства Жарко Чекеревац

7

Стручно веће физичког васпитања Игор Ниџовић

8

Стручно веће ликовне и музичке културе Сања Софијанић

9

Стручно веће изборних програма Драгана Секулић

10

Стручно веће устава, социологије, грађанског васпитања и верске наставе Јелена Лазовић

11

Стручно веће историје и географије Драгана Маричић

Затворено за коментаре.