Одељењска већа

Одељенска већа чине сви наставници у једном одељењу и одељенски старешина.Одељенска већа раде у седницима којима руководи одељењски старешина. Одељенска већа се баве  образовнмо-васпитним питањима везаним за одељење.

 

OДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ  У ШКОЛСКОЈ 2023/24 ГОДИНИ

РАЗРЕД

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА

I1

Душица Чакаревић

I2

Данијела Даниловић

I3

Биљана Ајдачић

I4

Драгана Маричић

I5

Ана Стаменић

II1

Љубица Луковић

II2

Зоран Вучетић

II3

Александар Ковачевић

II4

Милан Поповић

III1

Милован Марковић

III2

Александар Парпура

III3

Милена Васовић

III4

Јелена Лазовић

IV1

Ивана Мићић

IV2

Татјана Перишић

IV3

Жарко Чекеревац

IV4

Снежана Плавшић

IV5

Игор Ниџовић

Затворено за коментаре.