Директор

др Душко Парезановић

Биографски подаци

др Душко Парезановић рођен је 1968. године у Куманици, Ивањицa. Основну и средњу математичко техничку школу завршио је у Ивањици. Природно математички факултет, група математика, смер рачунарство и информатика завршио 1992. године. Последипломске студије завршио је са просечном оценом 10 на ПМФ-у у Крагујевцу на групи математика одсек рачунарство и информатика.

Одбранио је докторску дисертацију 2013. године и стекао звање доктор дидактичко методичких наука. У звање доцента, за научно стручну област: Квантитативне методе и технике, изабран је 2013. године. Од 1992-2006. радио је као проф. математике и информатике у Гимназији у Ивањици. Решењем министра просвете, био је вршилац дужности директора Гимназије школске 2006/07 и 2008. године, и директор Гимназије од 2008. године до данас.

Објавио је више од 80 научних радова како у домаћим часописима од националног значаја тако и у страним часописима (Америка, Индија, Иран, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Македонија, Мађарска, Швајцарска, …) и учествовао ма међународним конференцијама (Русија, Белорусија, Мађарска, Хрватска, Црна Гора, Македонија, Босна и Херцеговина, Словенија, …).

Затворено за коментаре.